Alder og yrkeskombinasjoner i jordbruket = Holders in agriculture by age and occupational combinations (1972)

Av: N/A

Ingen beskrivelse0 Omtaler