Produksjonsutviklinga i jordbruket 1925-1972 = Trend in agricultural production 1925-1972 (1974)

Av: N/A

Ingen beskrivelse0 Omtaler