Beholdning og anskaffelse av varige forbruksvarer i private husholdninger = Accounts of stocks and purchases of durable consumer gods in private households (1976)

Av: N/A

Ingen beskrivelse0 Omtaler