Lønnsstatistikk for ansatte i varehandel 1 september 1983 = Wage statistics for employees in wholesale and retail trade 1 September 1983 (1984)

Av: N/A

Ingen beskrivelse0 Omtaler