Levekårsundersøkelsen 1983 = Survey of level of living 1983 (1985)

Av: N/A

Ingen beskrivelse0 Omtaler