Lønnsstatistikk for sjøfolk på skip i utenriksfart mars 1985 = Wage Statistics for Seamen on Ships in Ocean Transport march 1985 (1985)

Av: N/A

Ingen beskrivelse0 Omtaler