Folke- og bustadteljing 1980 = Population and Housing Cencus. Volume IV. Main results of the census 1960, 1970, 1980 (1986)

Av: N/A

Ingen beskrivelse0 Omtaler