Stortingsvalget 1985.= Storting Elections 1985. Volume 1 (1986)

Av: N/A

Ingen beskrivelse0 Omtaler