Lønnsstatistikk for ansatte i varehandel 1. september 1985. = Wage statistics for employees in wholesale and retail trade 1. September 1985 (1986)

Av: N/A

Ingen beskrivelse0 Omtaler