Lønnsstatistikk for arbeidere i bergverksdrift og industri 3. kvartal 1985. = Wage Statistics for Workers in Mining and Manufacturing 3rd Quarter 1985 (1986)

Av: N/A

Ingen beskrivelse0 Omtaler