Lønnsstatistikk for ansatte i skoleverket 1. oktober 1985. = Wage Statistics for Employees in Publicly Maintained Schools 1 October 1985 (1986)

Av: N/A

Ingen beskrivelse0 Omtaler