Lønnsstatistikk for sjøfolk i utenriksfart mars 1986 = Wage Statistics for Seamen in Ocean Transport March 1986 (1986)

Av: N/A

Ingen beskrivelse0 Omtaler