Olje- og gassvirksomhet 4.kvartal 1986. Statistikk og analyse. = Oil and Gas Activity 4 Quarter 1986. Statistics and Analysis (1987)

Av: N/A

Ingen beskrivelse0 Omtaler