Befolkningsstatistikk 1986 = Population Statistics 1986. Volume 2. Population 1 January (1987)

Av: N/A

Ingen beskrivelse0 Omtaler