Lønnsstatistikk for arbeidere i bergverksdrift og industri 3. kvartal 1986. = Wage Statistics for Workers in Mining and manufacturing 3 rd Quarter 1986 (1987)

Av: N/A

Ingen beskrivelse0 Omtaler