Olje- og gassvirksomhet 1.kvartal 1987. Statistikk og analyse. = Oil and Gas Activity 1st Quarter 1987. Statistics and Analysis (1987)

Av: N/A

Ingen beskrivelse0 Omtaler