Lønnsstatistikk skoleverket 1. oktober 1986. = Wage statistics publicly maintained schools (1987)

Av: N/A

Ingen beskrivelse0 Omtaler