Befolkningsstatistikk 1987 = Population Statistics 1987. Volume 1. Population changes in Municipalities 1985-1987 (1987)

Av: N/A

Ingen beskrivelse0 Omtaler