Olje- og gassvirksomhet 2. kvartal 1987. Statistikk og analyse. = Oil and gas activity 2nd quarter 1987. Statistics and analysis (1987)

Av: N/A

Ingen beskrivelse0 Omtaler