Fremmedord og synonymer blå ordbok (2013)

Av: Dag Gundersen

Fremmedord og synonymer er to ordbøker i ett bind. Den er et uunnværlig hjelpemiddel for alle som ønsker et bredt anlagt oppslagsverk for å utvide eller holde ved like et stort ordforråd i norsk. Ordboken er velegnet til bruk i videregående skole, på universiteter og høyskoler, i arbeidslivet og for kryssordløsere. Den følger Språkrådets offisielle rettskrivning for bokmål.Åttende utgaveNorske synonymer blå ordbok er nyrevidert og utvidet i denne utgaven.Til sammen inneholder dobbeltbindet ca. 57 000 artikler.Fremmedord og synonymer blå ordbok er ved Dag Gundersen.Powered by: Bloc