Olje- og gassvirksomhet 4.kvartal 1987. Statistikk og analyse. = Oil and Gas Activity 4th Quarter 1987. Statistics and Analysis (1988)

Av: N/A

Ingen beskrivelse0 Omtaler