Lønnsstatistikk ansatte i bankvirksomhet 1. september 1987. = Wage Statistics Bank Employees 1 September 1987 (1988)

Av: N/A

Ingen beskrivelse0 Omtaler