Lønnsstatistikk for ansatte i skoleverket 1. oktober 1987. = Wage Statistics for Employees in Publicly Maintained Schools 1 October 1987 (1988)

Av: N/A

Ingen beskrivelse0 Omtaler