Lønnsstatistikk for ansatte i forretningsmessig tjenesteyting og interesseorganisasjoner = Wage Statistics for Employees in Business Services and Business, Professional and Labour Associations. 1 september 1988 (1989)

Av: N/A

Ingen beskrivelse0 Omtaler