Lønnsstatistikk for arbeidere i bergverksdrift og industri = Wage Statistics for Workers in Mining and Manufacturing. 3rd Quarter 1988 (1989)

Av: N/A

Ingen beskrivelse0 Omtaler