Lønnsstatistikk for sjøfolk på skip i innenriks rutefart november 1988 = Wage statistics for Seamen on Ships in Scheduled Coasting Trade November (1989)

Av: N/A

Ingen beskrivelse0 Omtaler