Befolkningsstatistikk 1989 = Population Statistics 1989. Volume 1. Population changes in municipalities 1987-1989 (1989)

Av: N/A

Ingen beskrivelse0 Omtaler