Lønnsstatistikk for ansatte i skoleverket 1. oktober 1988. = Wage Statisticsfor Emplyees in Publicly Maintained Schools 1. october 1988 (1989)

Av: N/A

Ingen beskrivelse0 Omtaler