Olje- og gassvirksomhet 3. kvartal. Statistikk og analyse. = Oil and Gas activity 3rd Quarter 1989. Statistics and analysis (1989)

Av: N/A

Ingen beskrivelse0 Omtaler