Inntekts- og formuesstatistikk 1987 = Income and Property Statistics 1987 (1990)

Av: N/A

Ingen beskrivelse0 Omtaler