Lønnsstatistikk = Wage Statistics. Bank Employees. 1 September 1989 (1990)

Av: N/A

Ingen beskrivelse0 Omtaler