Befolkningsstatistikk 1990 = Population Statistics 1990. Volume 1. Population changes in municipalities 1988-1990 (1990)

Av: N/A

Ingen beskrivelse0 Omtaler