Da gud ble til (2015)

Av: Kjell Kristensen

Det siste tiåret har den religiøse polariseringen økt. "Da gud ble til" gir en bred innføring i ulikhetene og - ikke minst - de uventet mange fellestrekkene i religionene. Mennesket er den eneste skapningen på jorda som spekulerer over sin egen eksistens. Som fabulerende vesener har vi utvist en forbløffende skaperkraft. Resultatet er et stort antall myter, legender og religiøse trosretninger. Hva ligger bak våre bestrebelser på å skape en åndelig himmel over våre korte og strevsomme liv? Hvordan har våre forestillinger om det guddommelige blitt til, og hvordan har religiøsiteten utviklet seg fra menneskehetens "barndom" og frem til i dag? Religionene kan ha en skremmende, ideologisk kraft og skape store konflikter. I dag sitter vi igjen med et åndelig univers med et fåtall verdensreligioner, med kristendommen og islam som de ubestridte vinnerne. Samtidig er et økende antall mennesker ikke-troende. Verdenssamfunnet har endret seg dramatisk siden dampmaskinens inntog. Vi har fått ekstrem vekst, ekstreme konflikter, miljøproblemer og dramatiske følger for livsmangfoldet på jorda. Har religiøs stormannsgalskap spilt en rolle i denne utviklingen?1 Omtaler

Rune Normann vurdert det 11/11/2020

Informativ bok om et spennende tema, men jeg synes den faller mellom to stoler. Det er ikke forskning, men den er heller ikke god nok til å fungere som populærvitenskap. Jeg opplevde boken som litt rotete skrevet, og med noen premisser jeg har vanskelig for å akseptere. Jeg mener for eksempel av Tylors tredeling med animisme, polyteisme og monoteisme er alt for enkel, men jeg opplever at forfatteren legger det ned som et aksiom. Oppsummert: enkel og informativ.

· 0 kommentarer

Bøker av Kjell Kristensen

Lest av

Rune Normann

Rune Normann

Leste 11/10/2020

Powered by: Bloc