Månedøgn (2018)

Av: Frid Ingulstad , Unn Vibeke Hol

I 1432 strandet et venetiansk skip utenfor Røst i Lofoten. Bare noen få av mannskapet ble reddet i land og tatt godt imot av befolkningen. Den unge adelsmannen Carlo og fiskerdatteren Signe finner hverandre...1 Omtaler