Vindens sønn (2001)

Av: Henning Mankell , Kari Bolstad

På en bortgjemt handelsstasjon i Afrika på 1870-tallet treffer en svensk eventyrer og insektsamler en liten, forkommen afrikansk tiåring. Han bestemmer seg for å redde gutten og gi ham et sivilisert liv. Han gir ham også et nytt navn, Daniel. Da insektsamleren vender tilbake til Sverige, tar han med seg Daniel, dels som et utslag av forvirret godhet, dels for å skaffe seg selv et levebrød ved å vise ham frem i Sverige . som et annet insekt. Men den ensomme og nevrotiske svensken makter aldri å knytte gutten til seg. Til slutt blir Daniel satt bort til et barnløst bondeektepar i Skåne. Vindens sønn er en barsk historie, en skildring av ensomhet og styrke og av vreden og sorgen hos den som stadig tvinges til å søke etter sin identitet. Men det er også en beretning om kjærlighet og om den ukuelige drømmen om å lære å gå på vannet. Boken har en undertone av både tragedie og melankoli. Det er en bok om kulturmøter og kulturkløfter, og vansker med å etablere gjensidig forståelse, selv når viljen er til stede. Henning Mankell er bosatt i Mosambik og har også tidligere hentet sitt stoff fra det afrikanske kontinent.0 Omtaler