Husk hjelm! (1998)

Av: Ingvar Ambjørnsen

Norsk virkelighet arter seg ofte ganske eksotisk og uforståelig sett utenfra. Fra sitt utsiktspunkt i Hamburg har Ingvar Ambjørnsen gjennom 4 år gjort sine observasjoner av gamle-landet kjent i VG hver 14. dag. Det er blitt artikler som er veldig Ambjørnsensk: de preges av sterkt engasjement, evne og vilje til å sette fingeren på det som er vesentlig - og er verbalitet som presist og treffende avkler både makta og andre som fortjener å stå nakne.0 Omtaler