Olav Tryggvason

Av: , Ranveig Eckhoff

"Olav Tryggvason ble tatt til konge over hele Norge. Alle folk i landet bøyde seg for ham. Høvdingene på Opplandene og i Viken, som før hadde styrt landet der for danekongen, ble nå Olavs menn. Eirik og Svein, sønnene til Håkon Jarl, rømte til Sverige til kong Olav Svenske. Kong Olav gjorde kjent for hele folket at det var hans vilje at alle skulle ta mot den kristne tro."2 Omtaler

Lest av

Janne Huldra

Janne Huldra

Leste 26.03.2020

Lene Lund

Lene Lund

Leste 01.11.2019

Powered by: Bloc