Kroppen i psykoterapi (2016)

Av: Anne Kristine Bergem , Benjamin Hickethier

For å gi god behandling til et menneske med psykiske helseplager, må man se hele mennesket. Innen psykoterapi har det i liten grad vært tradisjon for å inkludere pasientens kropp i vurdering og behandling. Denne dualismen mellom kropp og sinn er kunstig. Mennesket består ikke av to systemer, men er en helhet. Forfatterne av denne boka tilnærmer seg kroppens plass i psykoterapi fra ulike vinkler, og stiller spørsmål som: - Hvordan kommer vonde følelser til uttrykk gjennom kroppen? - Hva skjer med kroppen i terapi? - Hvordan kan man invitere pasientene inn i dialog omkring egen kropp? I denne boka deler ti fagpersoner og to som har egne sykdomserfaringer sin kunnskap og sine refleksjoner omkring kroppens plass i psykoterapien.1 Omtaler

Lest av

Jeanette Andersen

Jeanette Andersen

Leste 7/17/2021

Powered by: Bloc