På sporet av det 20. århundre (2000)

Av: Brikt Jensen

ET HUNDREÅRSSKIFTE ANSPORER til ettertanke, og Brikt Jensen gjør det gjennom å skissere disse bokportrettene. Han har brukt det meste av sitt lange liv til å lese, og i bøkenes verden har han levd spennende. Brikts utadvendte virksomhet i litteraturens tjeneste har gjort ham til en folkelig formidler av rang. BIND 2 AV DETTE PERSONLIGE UTVALGET av bøker år for år gjennom sekelet omhandler perioden 1951-1999. Og som i forrige bind formidler Brikt Jensen leseglede og tegner tidsbilder. Denne gang fører han leseren fra etterkrigstidens moralske nullpunkt, den kalde krigen og James Bond via blant annet Jens Bjørneboes Jonas og frem til vår egen tid, men den portugisiske nobelprisvinneren José Saramagos roman Det året Ricardo Reis døde som sluttstrek.Brikt Jensens bokvalg bærer preg av mange og varierte fascinasjoner. Det er en belest mann som taler til oss, men han taler lettfattelig i kåseriets form. DELER AV UTVALGET har forfatteren tidligere presentert i en opplesningsserie for radio. Forfatterens forsiktige håp er at personlige leseropplevelser kan være smittsomme.0 Omtaler

Bøker av Brikt Jensen