Sosial kompetanse og problematferd blant barn og unge (2019)

Av: Terje Ogden , David Keeping

Problematferd kommer til uttrykk på mange måter, og er et resultat av samspillet mellom individuelle kjennetegn og miljømessige påvirkninger. I denne boka er atferdsproblemer et spørsmål om mestring og kompetanse og hvordan en kan forebygge og redusere vansker gjennom målrettede tiltak og et godt læringsmiljø. Tematisk har boka et bredt fokus på inkludering og hvordan tiltak kan tilpasses mangfoldet av barn og unge i barnehage og skole. Sentrale stikkord her er sosial kompetanse og selvregulering, tidlig avdekking og intervensjon, og skoleomfattende tiltak som klasseledelse og sosial ferdighetsopplæring. Boka inneholder også kapitler som barnehager og barns tidlige utvikling, og om internalisert problematferd hos barn og unge.1 Omtaler

Anonym vurdert det 1/19/2020

Dette var en god fagbok å lese. Lett å forstå. Forfatteren har unngått å bruke alt for mye fremmedord. Etter å ha lest denne boken sitter jeg igjen med noen nye gode verktøy.

· 0 kommentarer

Lest av

Anonym

Anonym

Leste 1/21/2020