Det var en gang et menneske (2019)

Av: Jan Grue

Drømmen om udødelighet, vitenskapelige fremskritt som krysser over i science fiction, kyborger, transhumanister og teknomonstre - hva har de å si for menneskevitenskapene? «Det var en gang et menneske» er en utforskning av posthumanisme som ledemotiv i samtiden, som et nøkkelbegrep for å forstå ideologiske og kulturelle trender. Posthumanisme er humanisme versjon 2.0, med en oppdatert definisjon av både "menneske" og "menneskevitenskap", bedre rustet til å forstå både menneskelig mangfold og menneskets plass i naturen, og ikke minst menneskevitenskapenes forhold til natur- og livsvitenskap. I de seks essayene utforsker Jan Grue aktuelle spørsmål knyttet til liv og død, transhumanisme og fremtidsbilder, drømmen om perfeksjonering av mennesket og hvordan denne drømmen alltid brister. «De utforskende tekstene åpner opp og pensler ut en imponerendemangfoldig tematikk» Andreas Holmedahl Hvidsten, Apollon1 Omtaler

Sondre Larsen Hirth vurdert det 10/12/2019

Jan Grue skriver innsiktsfullt om "nye" måter å forstå oss selv, vår plass i verden og hvordan vi har sett på menneskeheten tidligere. Dette er essayistisk på høyt nivå. Enkelte emner kan nok virke utfordrende å forstå, men nysgjerrigheten og kunnskapsnivået til Grue driver deg videre uansett. Kan anbefales.

· 0 kommentarer