Fri til å tjene (2019)

Av: Magnus Malm , Andreas Kristiansen

Dette er ikke enda en bok for å høyne kompetansen hos ledere. Det er en varsom veiledning tilbake til kilden. Magnus Malm viser hvordan sekulære lederroller og behovet for å lykkes blir et hinder for en sunn og fri utfoldelse av kristent lederskap. - Hvordan formes en leder? - Hva er forskjellen mellom gavebasert og relasjonsbasert ledelse? - Hvilken betydning har lederens selvfølelse ? - Hva er viktigst: synlige resultat eller å følge Kristus? Dette er noen av mange spørsmål som denne boken svarer på. Den bygger på Malms lange erfaring med retreatarbeid og åndelig veiledning, og er en oppfølger til Veivisere, hans forrige bok om lederskap.1 Omtaler

Bøker av Magnus Malm

Lest av

Åse Rugland

Åse Rugland

Leste 2/23/2021

Powered by: Bloc