Markedsfundamentalismen (2019)

Av: Trond Hofvind , Arne Klyve , Jon Severud

Hvilke krefter selger unna og river ned? Hvor finnes motkrefter? Kan markedsgjøringen og destruksjonen stoppes, og hva kan repareres? - Det er sterke, nesten naturgitte krefter som bidrar til at vi får større forskjeller i Norge, uttalte Jonas Gahr Støre før valget i 2017. Han er ikke alene om resignasjon eller å forsone seg med konkurranseøkonomien. Torgets fellesskap viker for markedsplassens kamp om kunder og profitt. Det nyliberale menneskesynet dominerer. Mennesket fremstilles som egoistisk og individualistisk av natur, med konkurransemani som eneste drivkraft. Mekanisk, stakkarslig, vulgært, banalt, anorektisk og feil - mener forfatterne. Boken tar for seg viktige deler av offentlig sektor som utdanning og helsevesen, post, jernbane, kraftforsyning og luftfart - eksempler på samfunnets sammenknytning og infrastruktur.0 Omtaler

Bøker av Trond Hofvind

Powered by: Bloc