Pedagogisk dokumentasjon (2018)

Av: Gunilla Essén , Erika Björklund , Leicy Olsborn Björby

Pedagogisk dokumentasjon er et kollegialt verktøy som skal bidra til at barnehagen blir en lærende organisasjon. Pedagogisk dokumentasjon forutsetter en vilje til å tenke på flere måter og til å stille spørsmål ved etablerte tankesett og praksiser. Heftet er oversatt fra svensk, og har forord av Mona Nicolaysen som har lang erfaring på området i Norge. Innholdet viser hvordan pedagogisk dokumentasjon kan praktiseres i din barnehage. Fra innholdet: Bakgrunn Ett steg om gangen Å arbeide utforskende I kontinuerlig bevegelse Refleksjonens betydning Å synliggjøre læring Visuell kommunikasjon0 Omtaler

Lest av

Powered by: Bloc