Bibelens skrifter 22 - Høysangen (2012-01-01)

Av: Bibelen

I denne lydboka kan du lytte til 'Høysangen' fra Det gamle testamentet, som er den 22. av Bibelens skrifter. Det gamle testamentets 39 skrifter kan deles inn i fire deler: Mosebøkene, De historiske bøkene, De poetiske bøkene og De profetiske bøkene. Denne lydboka hører til De poetiske bøkene. 'Høysangen' er en av visdomsbøkene i Det gamle testamente i Bibelen og er en samling kjærlighetsdikt hvor det fortelles om Salomo, en gjeter og en kvinne fra Sjunem. Bokens hebraiske navn er shir ha shirim og betyr «Sangenes sang». Det norske navnet stammer fra Martin Luthers tyske bibeloversettelse. Bibelen er ikke bare en enkelt bok, selv om den ofte fremstår som det. Den er et helt bibliotek, som rommer så mange som 66 skrifter. Av Bibelens 66 skrifter hører 39 til i Det gamle testamentet (GT), som også blir kalt Skriften, Tanak eller den hebraiske Bibel. De øvrige 27 skriftene utgjør Det nye testamentet (NT). Selve ordet 'Bibel' kommer av gresk biblia, som betyr 'bøker'. Bibelen som lydbok utgis av forlaget Kabb i samarbeid med Bibelselskapet, og er basert på Bibelselskapets oversettelse fra 2011.0 Omtaler

Lest av

RandiG

RandiG

Leste 10/18/2020

Geir Magne Karlsen

Geir Magne Karlsen

Leste 11/26/2019

Powered by: Bloc