Blanke løgner, skitne sannheter (2002)

Av: Stian Bromark , Dag Herbjørnsrud

En presentasjon av de ideologiske strømningene som overtok i verden etter at den kalde krigen var over, og hvordan de fikk lov til å prege 1990-tallet. Blanke løgner, skitne sannheter undersøker hvilke ideologiske strømninger som overtok i verden i løpet av 1990-tallet. Den viser hvordan en ny tro på biologien utviklet seg gjennom genforskningen. Den peker på hvordan etnisitet ble et nøkkelord for å skille grupper fra hverandre og danne nye fiendebilder. Den tar opp Huntingtons tese om sivilisasjoner i konflikt og ser hvordan denne tanken ble misbrukt. Sentralt i de nye ideologiene er tanken om renhet, om de klare skiller mellom "oss" og "dem". Blanke løgner, skitne sannheter viser oss derimot en annen virkelighet. Vår historie er uren. Og slik må vi også forstå vår verden. Stian Bromark (f. 1972) er kulturjournalist og tidligere redaktør i Ny Tid. Dag Herbjørnsrud (f. 1971) er journalist i Aftenposten.0 Omtaler

Bøker av Stian Bromark

Powered by: Bloc