Sosialt utsyn 1989 = Social Survey 1989 (1989)

Av: N/A

Ingen beskrivelse0 Omtaler