Minutter med Jesus (2002)

Av: Edin Løvås

Boka gir en enkel hjelp til et personlig andaktsliv. Gjennom en bibelsentrert metode får vi hjelp til aktivt å leve oss inn i bibeltekstene og bruke vår fantasi slik at innholdet i tekstene kan bli nærværende for oss. Alle meditasjonene tar utgangspunkt i tekster fra Det nye testamentet og avsluttes med en oppfordring til bønn og tilbedelse0 Omtaler