Konkurranseregler

Kampanjeperiode

Lesekonkurransen «Lesesommer» på Hele Norge leser pågår i perioden 15. juni til og med 31. august 2020. 


Poengregler

Det lønner seg å lese litt hver dag - og huske å registrere sidene du har lest på "Min side". Når du registrerer sidetallet du har kommet til vil poengene akkumuleres. Hvis du venter med å registrere boka til den er lest ut, vil du oppnå maksimal poengsum for én dag. Hvis du registrerer sidetall etter hver gang du leser i boka vil du kunne oppnå flere poeng.


Poengene fordeles på denne måten for bøker og e-bøker:

1 poeng for 10 sider

2 poeng for 20 sider

3 poeng for 50 sider eller mer per dag


For lydbøker regnes poengene slik:

1 poeng for 10 minutter 

2 poeng for 20 minutter

3 poeng for 50 minutter eller mer per dag

Det maksimale antall poeng som kan oppnås per dag er 3.  Det skal lønne seg å lese litt - og registrere lesing hver dag! 


Tilbakedatere registrering

Glemte du å registrere lesing i går? Ingen fare! Ved å endre dato når du registrerer lesing får du dine leste sider - og dine poeng - registrert på riktig dato. Du kan registrere 7 dager tilbake i tid. 


Regler for lag

Lagene som deltar i konkurransen kan ha maksimalt 10 deltakere. Den som oppretter laget er administrator og kan invitere medlemmer til laget. Lagets poengsnitt kalkuleres ut fra antall medlemmer på laget.

Det er i tillegg mulig å være med i grupper utenom konkurransen. Her er det ingen begrensninger på antall deltakere. Alle kan opprette grupper og bestemme om gruppen er åpen for alle eller om deltakere inviteres.


Etterregistrering

Etterregistrering er antall dager fra en kampanje er avsluttet og det fortsatt er mulig å registrere poenggivende lesing. I denne kampanjen er det mulig å registrere lesing 3 dager etter kampanjeslutt.